Mitt namn är Lisa och det är jag som är din kurator online.

Jag är utbildad beteendevetare med fil.kand.examen i beteendevetenskap, inriktning på hälsopsykologi. Utöver den examen har jag läst kurser så som socialrätt, grundläggande psykiatri och mobbningens psykologi. Jag är även utbildad inom MI (motiverande samtal) samt RePulse, ett 10-veckors program där man arbetar med affektreglering, sociala färdigheter och impulskontroll.

Jag har tidigare arbetat inom LSS, främst inom daglig verksamhet där jag arbetade mycket med vuxna människor inom autismspektrat. Sedan 2016 arbetar jag som skolkurator på en F-9 skola.

Jag ser, vet och känner att det finns många där ute, unga som gamla som bär runt på saker som de inte kan eller vågar berätta för någon. Kanske tankar som man tror är helt galna. Kanske en gnagande oro varje morgon när du vaknar. Vad det än är så behöver man få chans att prata om det.

Jag har lång erfarenhet av psykisk ohälsa av olika slag, bland annat genom egna upplevelser men även genom människor i mitt liv, både privat och i mitt arbetsliv. Ämnen som jag brinner extra mycket för är ångestproblematik, skolfrånvaro och stress.