Kurator online finns som stöd på nätet.

Under uppbyggnad, man kan i dagsläget boka gratis chatt,
maila lisa@kuratoronline.nu

Notera: Då jag inte är utbildad psykolog eller psykiatriker så kan jag inte hjälpa dig med allvarlig psykisk ohälsa så som till exempel djup depression eller självmordstankar, vid dessa tillfällen hänvisar jag till psykiatrin eller primärvården.

Stödsamtal ges till både barn, unga och vuxna. Vid bokning för omyndig person behöver dess vårdnadshavare vara den som bokar samtalet.